Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Til det reaktionære parti slutter sig goderne, altså den hedenske kults offerpræster, og det forhold gør det aldeles klart hvad det er for et indhold Oehlenschläger lægger i den magtkamp han skildrer. Konflikten tilspidser sig omkring behandlingen af en skatkonge, som har troet han kunne unddrage sig sine forpligtelser nu Helge er død, men som Hroar uden tøven har sendt krigsmagten ud for at kalde til orden. Han bliver bragt som fange til Roskilde og spørgsmålet er så hvad der skal ske med ham. Skal han, som goderne vil, bringes som blodoffer til de gamle guder, eller skal han, som Hroar vil, behandles med mildhed når han i øvrigt har bøjet sig for kongemagtens strenghed?