Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Som man ser er der tale om en genoptagelse af den civilisationshistoriske tematik som Oehlenschläger allerede behandlede i sin omdigtning af Hakon Jarl-skikkelsen. Forbindelsen understreges af at Oehlenschläger indlægger en fortælling i fortællingen: om en nordisk helt som hører frasagn om Jesu virke i Østerland, som drager derned og som når frem tidsnok til at overvære korsfæstelsen. Oehlenschläger lader naturligvis ikke Hroar indføre kristendommen i Danmark, men den indlagte fortælling har kun mening netop som en markering af forbindelsen, og det understreger kraftigt at problematikken ikke for ham var af religiøs, men af historisk art. Og det igen præciserer i hvilken forstand Hroars Saga er en politisk roman. Den handler ikke om politiske stridigheder i samtidens Danmark, dem var der som sagt knap nok nogen af - den handler om de forventninger man, dvs. sige det befolkningslag han tilhørte og havde som publikum, »embedsborgerskabet«, havde til kongemagten og dens forvaltning i de svære tider man gennemlevede.