Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Imidlertid kan anlægget til Hroars Saga rigtignok læses allerede i Helge, men ikke desto mindre viser kilderne at romanen ikke var den fortsættelse som umiddelbart foresvævede Oehlenschläger i 1814 - i brevet til Fr. Schlegel nævner han således muligheden af et krønikespil med Shakespeare som forbillede. I visse henseender er det derfor mere rigtigt at se Hroars Saga som en tolkning af de 163 muligheder som var anlagt - og i den sammenhæng understrege at den kræver en omtolkning af Helge-skikkelsen sådan som han er skildret i Helge. Romanen fortier ikke ligefrem at Rolf er avlet i blodskam, men den underbetoner det ganske kraftigt for så meget mere i mindet om Helge at kunne understrege den rigdom og magt han har skaffet riget.