Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Den dåd er afsættelsen af usurpatoren og tyrannen Frode og genoprettelsen af den rette kongemagt. Den skildres i Julegildet, og her er det helt tydeligt at dåden er Helges. Det er ham som fører an, mens Hroar blot følger efter. Og det er Helge som ikke vil standse dåden her, men føre den til ende, »Julegildet«s slutstrofe lyder i sin helhed: