Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Oehlenschläger forsøgte ikke selv at bringe Yrsa på scenen, han betragtede den som en del af en helhed der var beregnet på at blive læst. Men omkring århundredskiftet blev tragedien opført på Det kongelige Teater i to omgange, og nærmere på vor egen tid har den været opført i Radioteatret. Der er da heller ingen tvivl om at det må volde store vanskeligheder at opføre Yrsa, afhængig som den jo er af forhistorien sådan som den er fortalt i Frodes Drapa og Helges Eventyr. Alligevel kunne man godt ønske at et moderne teatermenneske ville tage udfordringen op. Yrsa er Oehlenschlägers reneste og mægtigste tragedie, og den er en af de meget få rigtige tragedier i dansk dramatisk litteratur.