Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Det samme princip er fulgt i denne udgave. Der er foretaget ganske få rettelser af oplagte trykfejl, men der er ikke foretaget konsekvensrettelser hverken i ortografi eller tegnsætning. Teksten fremtræder derfor her med inkonsekvenser som man finder i originaludgaven. Med hensyn til typografisk tilrettelæggelse er der brugt kursiv hvor originalen bruger spatiering. I originalen er der i Yrsa angivet en afsnitsinddeling ved forskellige typer vandret streg, den er her markeret ved dobbelt linjeafstand. I øvrigt 179 er den mest iøjnefaldende afvigelse fra originalen at den oprindelige fraktur er erstattet af en moderne typografi.