Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Johan Fjord Jensen et al.: Dansk litteraturhistorie bd. 4, 1746-1807. Patriotismens tid. Gyldendal, København 1983.