Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

N.F.S. Grundtvig: »Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng« i Værker i Udvalg bd. 1 (ed. Georg Christensen og Hal Koch). Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1940.