Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

N.F.S. Grundtvig: »Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger. Med særdeles Hensyn paa deres offentlige Mellemværende« i Værker i Udvalg bd. 2 (ed. Georg Christensen og Hal Koch). Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København 1941.