Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Carsten Hauch: »Om Digtet Helge af Oehlenschläger. En æsthetisk Afhandling« i Athene, bd. 8, 1817. Optr. i Dansk Litteratur- og Teaterkritik (ed. Frederik Nielsen) 1948, s. 49-69.