Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Sakses Danesaga. Oldtid og ældste Middelalder (ed. Jørgen Olrik). G.E.C. Gad, København 1925.