Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Helge er en pastiche, dvs. den er skrevet i et bevidst gammelagtigt sprog. Det gælder strofeformer, syntaks - især den hyppige brug af foranstillet »den« eller »hin« som bestemt artikel - og ordforråd. I nærværende liste er sådanne ord forklaret, men også ord som var gængse på O.s tid, men som nu er ude af sproget eller har skiftet betydning.