Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Helge. Et Digt (Danske Klassikere)

Gangerpilt: stalddreng. - gialt: gjaldede. - Giord: bælte. - Glavind: sværd. -Glut: pige. - gram: vred. - Granefiæl: granplanke. - Graverøl: gravøl. - Gyldenkiol: kåbe indvirket med guldtråd.