Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

HROAR.

Tys! hørte Du dem træde
Paa Græssets Tørve?
Hvis Frode Døren finder,
Vort Blod maa flyde.