Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

HROAR.

Ak, saaest Du, Moder kiære
De Sønners Qvide,
I Gravens Giemme blandte
Sig Graad med Asken!