Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

Men Hros og Helges Søster
Græd tit naar Sævar sov:
Min Fader er uhævnet dræbt,
De Brødre Dødens Rov!