Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

Den gamle Vifil Bonde
Fremkalder Helg' og Hro:
Her er ei Fred for Eder meer,
I unge Konger to!