Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

Gaaer ned da til mit Borgeled,
Der er et Faarehuus;
Der skal I æde Skoften,
Og drikke Vand af Kruus.