Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

Naar Tienesten er liden,
Er ikke Lønnen stor;
Giv os lidt Suul til Brødet,
Du ædle Jarl i Nord!