Oehlenschläger, Adam Uddrag fra FRODES DRAPA

Gaaer tilbage,
Mindes vel Eders unge Dage! -
Og frygt kun ikke vor ædelig Frue,
Vi bære Blus i den Julestue.