Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Dagen er lang og Sommeren heed,
Snart Morgen paa Aften følger.
Konning Helge gaaer til sit Badehuus ned,
At qvæges i Havets Bølger.