Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Et Sovekammer er Badet nær,
En Løibænk bredes derinde;
Det dunkle Kammer har grønligt Skiær;
Thi Løvet vogter for Vinde.