Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Han strækker sin Arm saa kiærligøm,
At gribe Møen om Livet;
Da vaagner han af sin skiønne Drøm -
Og ligger ene paa Sivet!