Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Snart tykkes det ham, som var det Vind,
Der foer fra Havet i Røret.
Snart sælsomt det bevæger hans Sind,
Og klinger saa lystig i Øret.