Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Han aabner Døren af Granefiæl,
Hvor Røsten synes at stige;
Der skuer han paa den nedhamrede Pæl
En frysende Tiggerpige.