Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Ung Helge føler en sælsom Lyst,
De Blik i Hiertet sig bore;
Bag Koften knupper et Liliebryst
Og Øinene tindre saa store.