Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

De Øine blaae som Kiærminder seer
Med smægtende Blik og Taarer.
Da kiender Helge sig selv ei meer -
Og Hexen Helten bedaarer!