Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

I Haarene var Sivblomster smaae,
En Sølvmors Kiortel har Barnet paa.