Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Han trykker Barnet til sit Bryst:
Nu kiænder jeg først den bedste Lyst.