Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Hvor vil det ei min Moder fornøie,
Naar Taarer hun seer i min Faders Øie.