Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Ung Skulde knæler ved Faderens Fod,
For sig med Miøden at lædske.
Han skiænker hende den Drik saa god;
Hun rækker af Guld ham en Æske.