Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Da drager han ud sit Sværd i Harm,
Og hugger efter sin Datter;
Men Skulde griber om Konningens Arm
Og synger yndigt med Latter: