Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Jeg mindes Fuglen paa Lindeqvist,
Jeg mindes de herlige Sange!
Med Magten ei, med snedige List
Man Nattergalen skal fange.