Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

HROAR.

Dine Helte gaae ombord;
Hundred skiønne stolte Snekker
Med de hvide Seil bedækker
Fladen af min Issefiord.