Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Saa foer han fra sin Broders Favn,
Da Roret ret var stillet.
Han stod i den forgyldte Stavn,
Som det udskaarne Billed.