Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Da listeligt Fru Tangkiær loe,
Hun fulgte med fra Havnen.
Som Muslinger paa Kiølen groe
Hun klyngte sig til Stavnen.