Oehlenschläger, Adam Uddrag fra HELGES EVENTYR

Hun giorde Veien tung og lang
For Kongen at forhaane;
Men høit paa Dækket Helte sang
Ved Nattens klare Maane: