Oehlenschläger, Adam Uddrag fra YRSA

HELGE.

O Yrsa følg mig! Freia skal berede Dig
En yndig Bolig under sine Hvælvinger,