Oehlenschläger, Adam Poetiske Skrifter V

TEKSTRETTELSER
(Originalens Ord er sat efter den skarpe Parentes).

Side16 L. 3 f. n. hvad hun ønsker [hvad ønsker

»35 L. 12 f. n. seiler [segler

»44 L. 4 f. n. Hierte; [Hierte,

»46 L. 7 f. o. Skade [Skade.

»48 L. 4 f. o. Han [Ham

»59 L. 8 f. o. Kongsstolen [Kongstolen

»60 L. 4 f. o. Men [Med

»60 L. 10 f. n. maae, [maae

»61 L. 4 f. o. mig vil løse [mig løse

»63 L. 9 f. o. saa blaae [blaae

»66 L. 6 f. n. flye, [flye

»83 L. 3 f. o. redder [rædder

»83 L. 13 f. n. stolte [stokte

»86 L. 11 f. n. Dit [dit

»88 L. 7 f. o. skreg [skreeg

»98 L. 13 f. o. Fælden [Fællen

»110 L. 11 f. o. afmeied [afmeiet

»116 L. 15 f. o. Landevei [Landvei

»117 L. 13 f. o. veedst, [veedst

»118 L. 6 f. o. beruste [bruste

»122 L. 5 f. n. Ret [ret

»125 L. 12 f. n. Bølgerne, [Bølgerne;

»126 L. 3 f. o. redder [rædder

»126 L. 13 f. n. Vredens [Verdens

»130 L. 11 f. n. Saxers [Saxer

»130 L. 9 f. n. ved [med

390

Side 131 L. 2 f. n. stelle [steilte

»139 L. 7 f. n. tænkte [tænke

»142 L. 5 f. n. Saar! [Saar

»145 L. 13 f. o. Hør mig - [Hør mig mig -

»150 L. 7 f. n. Silkeseil [Silkesegl

»154 L. 5 f. o. brat- [brat

»158 L. 11 f. n. Din [din

»160 L. 2 f. o. en [er

»161 L. 8 f. o. bruge [bringe

»170 L. 7 f. o. Tanker [Tanken

»173 L. 9 f. n. Disk? [Disk

»176 L. 6 f. o. skiønt [skiøndt

»176 L. 12 f. n. Beigal, [Beigal

»177 L. 15 f. n. var [vare

»177 L. 10 f. n. Finners, [Finners

»177 L. 6 f. n. Endeel [Endeel,

»179 L. l f. o. voldte [volte

»180 L. 7 f. o. Lige [lige

»181 L. 13 f. n. sørgelig [sørgeligt

»182 L. l f. o. koldt, [koldt

»185 L. 8 f. o. Fædreland, [Fædreland

»186 L. 8 f. o. fordunkles [fordunkler

»186 L. 9 f. o. ham [han

»188 L. 13 f. o. Angst. - [Angst? -

»193 L. 5 f. o. langveis [langsveis

»195 L. 5 f. n. har [have

»197 L. 6 f. o. Ting. [Ting

»198 L. 4 f. o. blev [bleve

»200 L. 16 f. n. ham sin [ham i sin

»200 L. 9 f. n. Biørnebørster [Biørebørster

»200 L. 7 L n. Freirs [Freir

»201 L. 13 f. n. han [ham

»201 L. 12 f. n. ei [er

»203 L. 10 f. n, deler [deler,

»205 L. l f. o. blodigt Rovdyr, [blodigt, Rovdyr

»206 L. 9 f. o. han [har

.»206 L. 11 f. o. havde [have

»207 L. 7 f. o. Sværdet [Svæder

»207 L. 17 f. o. drak: [drak

391

Side 217 L. 3 f. o. skued [skued.

»217 L. 6 f. o. knokkelstærk [kokkelstærk

»218 L. 4 f. o. sieldne, faae [sieldne faae

»218 L. l f. n. Agnar. [Agnar

»225 L. 6 f. o. Bord [Bord,

»226 L. 6 f. n. Hrolf [Rolf

»227 L. 9 f. n. sine [sin

»229 L. 5 f. o. Svithiod [Svitthiod

»229 L. 15 f. n. Sværmerlyst [Sværmer lyst

»231 L. 6 f. o. jeg, [jeg

»231 L. 3 f. n. skiønt [skiøndt

»232 L. 8 f. n. Hallen; [Hallen i

»235 L. 12 f. o. undgielde [giengielde

»235 L. 9 f. n. staaer [staae

»236 L. 10 f. o. Omhvælved [Omhvæved

»236 L. 13 f. n. Fisk, [Fisk

»238 L. 14 f. n. Ja [I

»247 L. 6 f. o. sammen gik [sammengik

»249 L. 10 f. n. skiønne [skrønne

»250 L. 11 f. n. Øine [Øie

»263 L. 5 f. n. Gundvar [Gunvar

»269 L. 3 f. o. din [Din

»270 L. 4 f. n. til. [til

»271 L. 9 f. o. spildte [spilte

»274 L. 14 f. o. sprunge [sprungne

»275 L. 11 f. n. Leirekæmper [Leirekæmperne

»275 L. 4 f. n. hvisked [visked

»277 L. 10 f. o. Alfer [Alfen

»279 L. 14 f. n. saae; [saae:

»286 L. 10 f. o. Frænde [Frænde.

»290 L. 12 f. n. fro [tro

»291 L. 15 f. o. tog [tog,

»291 L. 3 f. n. Ven, [Ven.

»291 L. l f. n. den [dem

»296 L. 14 f. o. fræk [fræk!

»297 L. 6 f. o. din [den

»297 L. 12 f. n. Katteskind [Katteskin

»299 L. 5 f. n. stadigt [stadig

»302 L. 2 f. o. Tusind god [Tusindgod

392

Side 308 L. 13 f. o. Hænder, med alle sine Mænd, [Hænder: med alle sine Mænd

» 311 L. 8 f. o. satte [fatte

» 322 L. 14 f. o. dig [du

» 325 L. 11 f. o. Rødder, [Rødder

» 332 L. 17 f. o. Ondskabsslangen [Ondskabslangen

» 332 L. 11 f. n. Dødssværdet Dødsværdet

» 333 L. 11 f. o. Slegfredbarn [Slegfredsbarn

» 346 L. 6 f. o. Miølnir de danske Kæmper [Miølnir, de danske Kæmper,

» 349 L. 6 f. o. spildt [spilt

» 349 L. 11 f. n. Fod! [Fod