Oehlenschläger, Adam Uddrag fra NORDISKE DIGTE (1807)

Udgivne i Udvalg ved N. Hancke«, 1868, S. 32 og 69). Officielt udkom den først i November. Værket blev anmeldt i »Kjøbenhavns lærde Efterretninger«, 1808, Nr. 4 og 5, S. 49-62, 75-80 af W. H. F. Abrahamson; denne Recension fremkaldte Oehlenschlægers Skrift »Svar paa Hr. Capt. Abrahamsons Recension over mine nordiske Digte. En æsthetisk Afhandling« (1808).