Oehlenschläger, Adam Poetiske Skrifter II

Grundlaget for nærværende Udgaves Tekst er Førsteudgaven dvs. »Poetiske Skrifter« II, 1805, hvis Retskrivning og Tegnsætning saa vidt muligt er fulgt; kun ligefremme Trykfejl eller meningsforstyrrende Interpunktion er rettet. For Noternes Vedkommende har Udgiveren - foruden den til hvert Værk anførte Literatur - benyttet A. Boysens Anmærkninger til Liebenbergs Udvalg af Oehlenschlægers »Poetiske Skrifter« (1896-1899) og til »Vaulundurs Saga« (1905), samt Svend Norrilds Udgave af »Aladdin« (1926).