Oehlenschläger, Adam Poetiske Skrifter II

TEKSTRETTELSER
(Originalens Ord er sat efter den skarpe Parentes).

Side 5 L. 11 f. n. skulde [skulle

» 6 L. 10 f. o. skulde [skulle

« 7 L. 5 f. o. Dannished [Danished

» 13 L. 11 f. n. formaae [forsmaae

» 14 L. 15 f. o. sotdød [sortdød

» 23 L. 3 f. n. Vaulunder [Vauluuder

» 25 L. 11 f. n. Taarerne [Taarene

» 27 L. 11 f. o. Nattens [Nattnes

» 33 L. 2 f. o. Skatten, [Skatten;

» 38 L. 9 f. o. ville [vilde

» 40 L. 9 f. o. skulde [skulle

» 42 L. 1 f. o. lidet, [lidet

» 47 L. 7 f. o. hidseilede [hidseglede

» 47 L. 14 f. o. skulde [skulle

» 48 L. 14 f. n. kunde [kunne

» 58 L. 8 f. n. vidtløftigen [vitløftigen

» 63 L. 7 f. o. Saladin [Salladin

» 66 L. 10 f. n. indsprængte [indspængte

» 69 L. 13 f. n. skulde [skylde

» 73 L. 9 f. o. Ispahan [Ispanhan

» 74 L. 7 f. o. sød, [sød

» 86 L. 2 f. o. Godt, [Godt;

» 89 L. 10 f. o. Fætter [Fetter

» 89 L. 14 f. o. Boden [Boen

» 89 L. 1 f. n. At [Alt

» 96 L. 7 f. o. Streger [Stræger

403

Side 102 L. 9 f. o. Nogle [nogle

» 113 L. 2 f. n. en [nu

» 118 L. 11 f. n. Mustapha [Mastapha

» 123 L. 11 f. o. Fadet [Faddet

» 127 L. 11 f. n. en [En

» 128 L. 2 f. n. er en [en

» 130 L. 9 f. o. og af Elskov [og Elskov

» 132 L. 10 f. n. men [Men

» 135 L. 2 f. n. man [maa

» 139 L. 5 f. o. heed [saa heed

» 144 L. 8 f. o. MORGIANE [ALADDIN

» 145 L. 12 f. o. Dotter [Datter

» 146 L. 12 f. n. Og [O

» 149 L. 3 f. o. til Takke [til takke

» 160 L. 1 f. n. det [Det

» 176 L. 2 f. o. til [Til

» 189 L. 7 f. o. en Vind [Vind

» 204 L. 11 f. o. O [Og

» 205 L. 12 f. o. gyselige [gyselig

» 215 L. 6 f. n. din [den

» 234 L. 7 f. o. Saladin [Saladdin

» 239 L. 14 f. o. Aladdin [Alladdin

» 268 L. 12 f. n. stiele [steile

» 273 L. 3 f. n. subtrahert [suptrahert

» 275 L. 16 f. n. Chaos [Choas

» 282 L. 6 f. n. Tilstaaelse [Tilstaaelse.

» 285 L. 10 f. o. En [Een

» 288 L. 5 f. n. han betaler [betaler

» 297 L. 9 f. n. Siel, [Siel!

» 302 L. 14 f. o. griber [Griber

» 305 L. 6 f. n. kunne [kunde

» 317 L. 15 f. n. skumfuldt [skamfuldt

» 324 L. 12 f. n. freidig [fredig

» 329 L. 1 f. n. vaagn [vogn

» 353 L. 10 f. o. giøre [giør

» 354 L. 1 f. o. du dig [dig

» 354 L. 3 f. o. denne [den

» 354 L. 9 f. o. Vedst du [Vedst