Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Poetiske Skrifter I

Det er klassisk Højromantik; lys, dagklar Kunst, som kun undtagelsesvis finder Plads til det tyske Maaneskin og den tyske »Nachtseite der Natur«.