Oehlenschläger, Adam Uddrag fra ELLEHØIEN, af 'Digte', 1803

Og see en anden Møe steeg op og tog
En Haandfuld Vand af klaren Sølverkilde
Og stirred hen paa mig med kielne Blikke.