Oehlenschläger, Adam Uddrag fra ELLEHØIEN, af 'Digte', 1803

Den rødmed giennem Nattens Sølvertaare;
Og Lillien som klæder sorte Baare
Den smilte hist i dybe Taagemose.