Oehlenschläger, Adam Uddrag fra GULDHORNENE, af 'Digte', 1803

Da standser Ploven,
Og en Gysen farer
Igiennem Skoven.
Fugleskarer
Pludselig tier.
Hellig Taushed
Alt indvier.