Oehlenschläger, Adam Uddrag fra WIEDEWELT, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Krum af Alder;
Tungt hans Taare falder
I det dybe, ubekiendte Blaa.
Sagte flytter
Han sin Fod og stytter
Sig til Staven. Issen er saa graae.