Oehlenschläger, Adam Uddrag fra WIEDEWELT, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Ingen Klage!
Talt er mine Dage;
Jeg vil ikke længer dvæle her.
Hellig Længsel
Bryder Kummers Fængsel,
Vinker mig til Nattens Sølverskier.