Oehlenschläger, Adam Uddrag fra WIEDEWELT, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Busken vifter,
Maanen Farve skifter,
Dybt nedbøiet nærmer Musen sig,
Mat af Blikke.
Søn! forlad mig ikke!
Jeg er barnløs, naar jeg mister dig.