Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VIOLERNE, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Smaae Violer! o hvor sødt
Mellem Græsset, ungt og blødt,
Frem I blaane.
Solen varmer Eders Luft,
Veemod suger Eders Duft
Af den blege Maane.